Nieuws

Uitbreiding verzekering PotatoPol voor pootaardappelkisten
De bruinrot-, ringrot- en PSTVd-verzekering voor aardappelpercelen is ui...

ALV stemt in met premierestitutie
PotatoPol realiseert over boekjaar 2013/2014 een overschot van ruim € 86...


Klik hier voor meer nieuws.

PotatoPol

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] 079 - 36 81 322
[f] 079 - 36 81 320
[e] info@potatopol.nl

PotatoPol

PotatoPol is in 1997 opgericht op initiatief van LTO Nederland in samenwerking met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. PotatoPol verzekert het risico van financiële schade door het onvoorzien optreden van bruinrot-, ringrot- en PSTVd-besmettingen in aardappelen. PotatoPol verzekert op onderlinge grondslag en heeft geen winstoogmerk. Iedere aardappelteler in Nederland kan lid worden van PotatoPol.

In 2015 telde PotatoPol 3.104 leden. Het verzekerde areaal aardappelen was ruim 99.000 hectare. De waarde van de in verzekering gegeven stammenteelt, pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen was in totaal 622 miljoen euro.

Als door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een besmetting met bruinrot, ringrot of PSTVd wordt geconstateerd in uw aardappelgewas, dan verstrekt PotatoPol een schadevergoeding op basis van het verzekerde bedrag van uw aardappelgewas minus de eventueel gerealiseerde restwaarde en minus het eigen risico dat van toepassing is.

De schadevergoeding is een tegemoetkoming voor de directe gewasschade en de vernietigingskosten. Extra kosten zoals bijvoorbeeld het ontsmetten van werktuigen, apparatuur en opslagruimtes worden niet vergoed.

Als pootaardappelen of consumptieaardappelen door de NVWA worden aangemerkt als 'waarschijnlijk besmet', dan geldt dezelfde schadevergoedingsregeling als hierboven is vermeld. Dit geldt niet voor zetmeelaardappelen.

Hebt u vragen, bel ons dan gerust. Wij informeren u graag!